Modele nimfe

Posted by on February 20, 2019 in Uncategorized | 0 comments

Modelul se poate realiza la comanda cu Alta Dantela, in functie de disponibilitatea stocului. Plivajući Fazanov Rep (faisan tail Dry-G. E. M Skues) je namenjen Lovu na povrini kada su aktuelne mâle i Srednje jednodnevke smedjih i srvenkastih nijansi Tela. Posebno efikasne pokazale su se u vreme rojenja rodova Baetis i Seratella. Udica: Model sa 1x ili 2x duim vratom # 18-10 rep i NOGE: Smedje Petlovo pero telo: isperci fazanovog repnog Pera porebreno ICOM krila: isečci paralelnih Pera iz krila divljeg plovana Adams (Leonard Halladey) je plivajuća imitacija Koja na povrini Predstavlja Ono to s u Zečje UVO i Martovka Ispod nje. Ne postoji jednodnevka za vreme čijeg rojenja OVA jednostavna imitacija Uspavanka dati rezultate. Čak i za vreme rojenja najvećih jednodnevki svetlo obojenih Tela, vezana na većim udicama, OVA imitacija će biti uspena. Takođe, Adams će dati odlične rezultate i za vreme rojenja najmanjih dvokrilaca Ukoliko je vezan na udici adekvatne veličine. Udica: modèle 1x DUEG Vrata # 18-8 REP i NOGE: meavina grizli i smeđeg Pera nouvelles telo: dlaka bizamskog Pacova krila: DVA vrha glizli Pera kokoke mekonogo zečje UVO (Soft hackle Hare de l`oreille-tradicionalna imitacija) je JO Jedna OD veoma dobrih imitacija za lov kod Aktiv nosti RIBA blizu povrine. Svojim izgledom Moe zameniti mnoge jednodnevke Kao i tularae PA je Zbog Toga omiljena Medju ribolovcima Kao imitacija irokog Spektra veoma pogodna za Početak Lova u situacijama kada se pouzdano ne Moe utvrditi Cimé se Ribe hrane.

Udica: modèle za vlane imitacije # 14-10 NOGE i Rep: jarebičje ledno pero telo: PRIRODNA zečja dlaka porebrena srebrnom ICOM krila: isečci fazanovih krilnih Pera Vlani Fazanov Rep (queue de faisan Wet-tradicionalna imitacija) je imitacija jednodnevki Koja se svojim detaljima za Korak pribliava realističnijim imitacijama Ali JO uvek IMA veliku dozu univerzalnosti i veoma je upotrebljiva kod rojenja svih jednodnevki smeđih tonova Tela. Jedna je OD najstarijih vlanih imitacija Ali JO uvek veoma upotrebljiva u Mnogim situacijama a posebno kada se Ribe hrane jednodnevkama Koje u rojenje sa ADN kreću razvijenih krila. Udica: modèle za vlane imitacije # 14-8 REP i telo: fazanovi isperci porebreni ICOM NOGE: Smedja kokoka ili Meke pero nouvelles krila: Paralelni isperci Pera iz krila divljeg plovana “Sigurna sam da će netko otkriti da je Picasso u jednom pismu bio bezobrazan Prema nekoj že ni PA Hajdemo spaliti SVE njegove slike “, napisala je čitateljica. Vokerova MAJSKA Nimfa (Walker mayfly nymphe-Richard Walker) osmiljena je isključivo Kao imitacija velikih nimfi jednodnevki iz porodice Ephemera. Svojom bojom i polurealističnim detaljima odličan je Izbor u trenutcima kada se na Vodi Dese masovna rojenja ovih insekata. Udica: Model za Nimfe 2x DUEG Vrata # 12-10 REP, NOGE i pokriv grudi: isperci fazanovog repnog Pera telo: meavina KREM dlake i Antrona Novinar ističe da Slobode modernog, sviđa VAM se to ili ne, uključuju i slobodu seksualnog izražavanja te poručuje i da Waterhouse , kojeg ne smatra Velikim umjetnikom, “Kao Stari viktorijanski ekscentrik IMA Pravo slikati soft-porn Nimfe”.